Już po raz 6. Szamotulski Ośrodek Kultury wraz z II Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach będzie organizatorem Festiwalu Wychowanie przez teatr o statuetkę „Otwartej dłoni”, który odbędzie się 13 grudnia w kinie Halszka.

Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem Wyłącz dręczenie! i dotyczyć będzie niewłaściwych relacji między rówieśnikami. 

Celem festiwalu jest twórcza resocjalizacja i propagowanie pozytywnych form spędzania czasu. Biorą w nim udział podopieczni kuratorów sądowych, grupy działające przy świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych, ośrodkach kuratorskich i ogniskach wychowawczych. 

 

Termin zgłoszeń mija 2 grudnia.

Do pobrania: Regulamin festiwalu | Formularz zgłoszeniowy

 

Patronat honorowy:
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Resocjalizacji
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
Wielkopolskie Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu
Fundacja „Odnaleziona Bajka” w Szamotułach

 

 

Udział w wydarzeniu na zaproszenia!

Dodaj komentarz