Forma zajęć: Studium rysunkowe i malarskie martwej natury lub krajobrazu miasta bądź przyrodniczego na dużym formacie (ok. 50 x 70 cm) w różnych technikach rysunkowo-malarskich (ołówek, węgiel, kreda, farby…).

Cel zajęć: Zdobycie umiejętności odwzorowywania rzeczywistości trójwymiarowej w formacie dwuwymiarowym za pomocą tradycyjnych technik rysunkowych bądź malarskich. Nauka proporcji występujących w naturze, obserwacja i przedstawianie światłocienia, oddawanie faktury i materii przedmiotów w zastanej przestrzeni. Rozwijanie zdolności do obserwacji kolorów w przestrzeni i jego zmienności pod wpływem kontekstu i oświetlenia, a także świadomego operowania środkami wyrazu artystycznego w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Wypracowanie sprawności w komponowaniu prac artystycznych w obrębie formatu arkusza.

 

 

Zapisy i płatność u prowadzących, tel. 513 901 310, 660 566 427

PROWADZĄCY: Maria Halamska (Kuzioła), Wojciech Halamski

WIEK: młodzież nastawiona na rozwój warsztatu plastycznego, przygotowanie do szkół artystycznych (liceum plastyczne, ASP, architektura).

KOSZT: 120 zł miesięcznie, 30 zł za 1 spotkanie

ZAJĘCIA: sobota, godz. 9.00-11.00 
Pierwsze zajęcia w sezonie 2020/2021 – 12 września

 

 

Informacja o prowadzących:

Maria Halamska (Kuzioła): Projektantka graficzna, skończyła grafikę projektową na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, z zamiłowaniem do kaligrafii oraz typografii z sukcesami, prowadziła warsztaty kaligraficzne w Szamotułach i Poznaniu.
Portfolio, fb: https://www.facebook.com/mariakuziola/

Wojciech Halamski: Architekt z zamiłowaniem do tradycyjnego rysunku odręcznego rozwijanym w trakcie studiów na Politechnice Poznańskiej oraz Leibniz Universität Hannover. 
Portfolio

Mają dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w Warsztacie Niepowtarzalna Kartka. Poza pracą zawodową starają się działać na różnych polach. Prezentowali swój warsztat na szamotulskim Rękodzielniku, współtworzą (zespół Effatha) oprawę muzyczną nabożeństw w parafii pw. św. Krzyża w Szamotułach, Maria jest skrzypaczką w Capelli Samotulinus i założycielką trio smyczkowego Triola.