PROWADZĄCA: Magdalena Traciłowska
KOSZT: 50 zł miesięcznie na konto:
DanceGeek Magdalena Traciłowska
ul. Wieniawskiego 6/13, 62-510 Konin, nr 37 1140 2004 0000 3802 7406 8052
ZAJĘCIA: wtorek, godz. 20.00-21.30

Zapisy u prowadzącej.

Pierwsze zajęcia w sezonie 2017/2018 – 5 września