PROWADZĄCY: Dawid Pius

WIEK: od 15 lat (panie i panowie), rekrutacja otwarta

KOSZT: bezpłatnie, umundurowanie i wyposażenie we własnym zakresie

ZAJĘCIA: piątek, godz. 18.00

Zapisy u prowadzącego.