PROWADZĄCY: Remigiusz Skorwider
WIEK: młodzież i dorośli
KOSZT: bezpłatnie
ZAJĘCIA: dwa razy w miesiącu – sobota, godz. 10.00-13.00

Najbliższe zajęcia w sezonie 2016/2017 – 10 i 17 grudnia.