Powracamy do plakatów profilaktycznych autorstwa naszego grafika Damiana Kłaczkiewicza z cyklu „Maseczki dla pokoju”. Od dziś wraca obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej (w tym także na wolnym powietrzu, na ulicy, na spacerze). Dbajcie o siebie i innych! Także na terenie ośrodka.
 
Przypominamy także o obowiązku ochrony przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej
– w obiektach handlowych lub usługowych
– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu
– w samochodzie, jeśli jedzie z Tobą osoba, z którą nie mieszkasz.
Z obowiązku zwolnione są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
 
„Maseczki” nie trzeba nosić w lasach, parkach, ogrodach i na plaży, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m.
 
Pamiętaj też o:
częstym myciu i dezynfekcji dłoni
zachowaniu bezpiecznej odległości
unikaniu dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.

Dodaj komentarz